اتحادیه اروپا مناطق صهیونیست نشین را تحریم کند

عریقات در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا مناطق صهیونیست نشین را تحریم کند

تهران – ایرنا - «صائب عریقات» دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای صلح خاورمیانه از کشورهای این اتحادیه خواست تا تحریم همه جانبه ای علیه مناطق صهیونیست نشین اعمال کنند.

چهارشنبه, خرداد 23, 1397 22:0

بیشتر ...