تابوت استبداد در پایتخت جمهوری اسلامی حمل شد

تابوت استبداد در پایتخت جمهوری اسلامی حمل شد

تهران- ایرنا- برخی راهپیمایان روز دوشنبه در خیابان انقلاب اسلامی تهران تابوتی را با عنوان «تابوت استبداد» با نمادهایی از آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در دست داشتند و آن را حمل کردند.

دوشنبه, بهمن 22, 1397 12:20
تابوت استبداد در پایتخت جمهوری اسلامی حمل شد

چهل سالگی انقلاب/

تابوت استبداد در پایتخت جمهوری اسلامی حمل شد

تهران- ایرنا- برخی راهپیمایان روز دوشنبه در خیابان انقلاب اسلامی تهران تابوتی را با عنوان «تابوت استبداد» با نمادهایی از آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در دست داشتند و آن را حمل کردند.

دوشنبه, بهمن 22, 1397 12:18

بیشتر ...