پای لوازم خانگی به همکاری های بین المللی بعد از برجام باز شد

تولید محصولات بوش آلمان در کارخانجات ایران؛

پای لوازم خانگی به همکاری های بین المللی بعد از برجام باز شد

تهران - ایرنا - بعد از گسترش همکاری های بین المللی در برخی زمینه ها مانند خرید هواپیمای نو و صنعت خودرو، با امضای قرارداد گروه صنعتی بوتان و شرکت بوش آلمان پای لوازم خانگی نیز به همکاری های بین المللی بعد از برجام باز شد.

چهارشنبه, اسفند 11, 1395 8:11

بیشتر ...