محرومیت زدایی اصلی ترین راهبرد بنیاد مستضعفان است

محرومیت زدایی اصلی ترین راهبرد بنیاد مستضعفان است

ایلام - ایرنا - مدیر ملی طرح توانمندسازی مناطق محروم بنیاد مستضعفان گفت: ایجاد اشتغال مولد و مفید در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و با شعار کار با مردم برای مردم با هدف آبادانی و پیشرفت نقاط محروم توسط این بنیاد اجرا می شود.

چهارشنبه, آبان 02, 1397 15:16

بیشتر ...