احیای بافت کهن روستایی و شهری خراسان جنوبی نیاز به همکاری دولت و مردم دارد

معاون وزارت راه و شهرسازی:

احیای بافت کهن روستایی و شهری خراسان جنوبی نیاز به همکاری دولت و مردم دارد

بیرجند - ایرنا - معاون وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: برخی شهرها و روستاهای خراسان جنوبی به لحاظ فرهنگی بسیار غنی است، همه وظیفه دارند نسبت به بازآفرینی بافت کهن که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد، تلاش کنند که به همکاری دولت و مردم نیز نیاز است.

دوشنبه, آذر 15, 1395 16:5

بیشتر ...