بارش های رگباری نیمه شب خراسان رضوی را فرامی گیرد

بارش های رگباری نیمه شب خراسان رضوی را فرامی گیرد

مشهد- ایرنا- کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: نیمه شب امشب بارش های رگباری و سیل آسا کل خراسان رضوی را فرا می گیرد و به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

دوشنبه, فروردين 05, 1398 20:38
نیمه شب امشب بارشهای رگباری خراسان رضوی را فرا می گیرد

نیمه شب امشب بارشهای رگباری خراسان رضوی را فرا می گیرد

مشهد- ایرنا- کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: نیمه شب امشب بارشهای رگباری و سیل آسا تمامی خراسان رضوی را فرا می گیرد و به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

دوشنبه, فروردين 05, 1398 18:21

بیشتر ...