مسایل محیط زیست هنوز برای مردم بی اهمیت است

مسایل محیط زیست هنوز برای مردم بی اهمیت است

کرمان - ایرنا - معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با وجود گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته ایم فرهنگ سازی مطلوبی برای حفاظت از محیط زیست انجام دهیم و امروز برخی از مسایل این حوزه برای مردم بی اهمیت است.

پنجشنبه, دی 20, 1397 13:3
حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ همگانی تبدیل شود

فرماندارری:

حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ همگانی تبدیل شود

شهرری ـ ایرنا ـ فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: حفاظت از محیط زیست فقط به هفته زمین پاک معطوف نشود بلکه این امر مهم باید به فرهنگ همگانی در میان مردم تبدیل شود.

سه شنبه, اردیبهشت 04, 1397 16:26

بیشتر ...