کتاب خوانی با اقدام های مقطعی ترویج نمی یابد

کارشناس فرهنگی:

کتاب خوانی با اقدام های مقطعی ترویج نمی یابد

ایلام - ایرنا - نویسنده و بازآفرین ادبیات کلاسیک و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان استان ایلام با تاکید بر لزوم تلاش مستمر برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی گفت: فرهنگ کتابخوانی با اقدام های مقطعی ترویج نمی یابد.

یکشنبه, اردیبهشت 02, 1397 14:8

بیشتر ...