دلواپسان و انکار پنج سال دستاوردهای اقتصادی دولت

دلواپسان و انکار پنج سال دستاوردهای اقتصادی دولت

تهران - ایرنا- چشم پوشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و برجسته سازی برخی کاستی های جامعه، یکی از راهبردهای منتقدان است. آنان با اجرایی کردن این سناریو قصد دارند دولت را در اجرای وعده های انتخاباتی ناکارآمد و ناتوان معرفی کنند.

سه شنبه, بهمن 24, 1396 14:53

بیشتر ...