بانک مرکزی از کجا می‌داند عسکراولادی چقدر صادرات کرده؟

این رشته سر دراز دارد

بانک مرکزی از کجا می‌داند عسکراولادی چقدر صادرات کرده؟

تهران- ایرناپلاس- ماجرای تاجر شناخته شده و بانک مرکزی تمامی ندارد. عسکراولادی امروز یک نشست خبری برگزار کرد و به بانک مرکزی و رئیس کل آن تاخت. دعوا سر کارایی نیما و میزان صادرات عسکراولادی است. بانک مرکزی از کجا می‌داند وی چقدر صادرات داشته؟

شنبه, اسفند 04, 1397 19:2

بیشتر ...