بناهای غیر مجاز در اراضی و باغ های سپیدان تخریب شد

بناهای غیر مجاز در اراضی و باغ های سپیدان تخریب شد

شیراز-ایرنا-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ های این شهرستان به مساحت حدود هفت هزار مترمربع تخریب شد.

پنجشنبه, آبان 17, 1397 13:12

بیشتر ...