اختلال تلفنی در10 مرکز مخابراتی تهران از روز سه شنبه

اختلال تلفنی در10 مرکز مخابراتی تهران از روز سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی پیام نور، شهید لطیفی، سیدالشهداء، سیزده آبان، شهید رجایی اسلامشهر، شهر قدس، پردیس، رباط کریم، بهارستان و گلستان رباط کریم برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا سه شنبه مختل می شود.

دوشنبه, مرداد 30, 1396 14:56
اختلال تلفنی درسه مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال تلفنی درسه مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید توکلی، شهید بختیاری و شهید چمران برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز دوشنبه مختل می شود.

دوشنبه, مرداد 30, 1396 8:26
اختلال تلفنی درهفت مرکز مخابراتی تهران از یکشنبه

اختلال تلفنی درهفت مرکز مخابراتی تهران از یکشنبه

تهران- ایرنا- مخابرات منطقه تهران اعلام کرد :ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید دیالمه، سید الشهداء، شهید لطیفی، شهید زارعی، الغدیر، شهید ورمرزیاری و آیت الله گلپایگانی قلعه میر به علت انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (یکشنبه) مختل می شود.

شنبه, مرداد 28, 1396 14:18
اختلال تلفنی درمرکز مخابراتی شهید ثابت قدم تهران از جمعه

اختلال تلفنی درمرکز مخابراتی شهید ثابت قدم تهران از جمعه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید ثابت قدم برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (جمعه) مختل می شود.

پنجشنبه, مرداد 26, 1396 8:24
اختلال تلفنی درسه مرکز مخابراتی تهران از پنج شنبه

اختلال تلفنی درسه مرکز مخابراتی تهران از پنج شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید زارعی، شهید کلانتری، نصرالهی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا پنج شنبه مختل می شود.

چهارشنبه, مرداد 25, 1396 13:8
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابراتی تهران از چهارشنبه

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابراتی تهران از چهارشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی خادم آباد، سلمان فارسی، شهید دیالمه، شهرستان قدس، چنار غرب (رودهن) و باهنر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) با اختلال روبرو می شوند.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 14:45
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابراتی تهران از سه شنبه

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابراتی تهران از سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، شهید لطیفی، پیام نور، شهید زارعی، شهرستان قدس، رمضانی، یوسف آباد قوام برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا سه شنبه مختل می شود.

دوشنبه, مرداد 23, 1396 15:29
اختلال تلفنی در 6مرکز مخابراتی تهران از دوشنبه

اختلال تلفنی در 6مرکز مخابراتی تهران از دوشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید لطیفی، پیام نور، آیت الله کاشانی، بعثت، شهید بهشتی و شهید یزدانپناه برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود.

یکشنبه, مرداد 22, 1396 15:45
اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از یکشنبه

اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از یکشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی سلمان فارسی، شهید دیالمه، الغدیر و دکتر حسابی (مارلیک) برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یکشنبه) مختل می شود.

شنبه, مرداد 21, 1396 15:42
اختلال تلفنی درپنج مرکز مخابراتی تهران از چهارشنبه

اختلال تلفنی درپنج مرکز مخابراتی تهران از چهارشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید ورمزیاری گلستان، گلاهک رودهن، شهید حق شناس، شهدای چیتگر و شهید باهنر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا چهارشنبه مختل می شود.

سه شنبه, مرداد 17, 1396 14:29
اختلال ارتباط تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از سه شنبه

اختلال ارتباط تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی استقلال، پیام نور، شهید عاطف و سلمان فارسی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, مرداد 16, 1396 15:33
اختلال ارتباط تلفنی در چهارمرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال ارتباط تلفنی در چهارمرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهدای مرصاد، جماران، شیخ بهایی و مارلیک برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز دوشنبه مختل می شود.

دوشنبه, مرداد 16, 1396 8:51
اختلال ارتباط تلفنی در 9 مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال ارتباط تلفنی در 9 مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی الغدیر، شهید یزدان پناه، دانشگاه، شهید زارعی، سیدالشهداء، شهید لطیفی، سلمان فارسی، شهرستان قدس و توحید برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز مختل می شود.

یکشنبه, مرداد 15, 1396 8:48
اختلال ارتباط تلفنی در 2مرکز مخابراتی تهران از چهارشنبه

اختلال ارتباط تلفنی در 2مرکز مخابراتی تهران از چهارشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید لطیفی و یوسف آباد قوام برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

سه شنبه, مرداد 10, 1396 17:39
اختلال ارتباط تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از سه شنبه

اختلال ارتباط تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید فرداسدی، شهید صالح طبری، شهر قدس و استقلال برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, مرداد 09, 1396 14:51
اختلال ارتباط تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از دوشنبه

اختلال ارتباط تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از دوشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی نصیرآباد قاجار، شهید زارعی و پیام نور برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود.

یکشنبه, مرداد 08, 1396 15:58
ارتباط تلفنی مشترکان هفت مرکز مخابراتی تهران از روز یکشنبه مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان هفت مرکز مخابراتی تهران از روز یکشنبه مختل می شود

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، شهید مفتح، شهید سعادتمند، شهید لطیفی، الغدیر، شهید ورمزیاری گلستان و کوشک برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا یکشنبه با اختلال روبرو می شود.

شنبه, مرداد 07, 1396 14:49
اختلال ارتباط تلفنی مشترکان سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی مشترکان سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید دستغیب، دکتر حسابی و گلستان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

سه شنبه, مرداد 03, 1396 14:19
ارتباط تلفنی مشترکان هشت مرکز مخابراتی تهران از امروز مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان هشت مرکز مخابراتی تهران از امروز مختل می شود

تهران - ایرنا - ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، شهید لطیفی، شهید تندگویان، پاسداران، پیام نور، شهید محسنیان، سکاره( رودهن) وشهید رمضانی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز - سه شنبه - با اختلال همراه می شود.

سه شنبه, مرداد 03, 1396 9:22
ارتباط تلفنی مشترکان چهارمرکز مخابراتی تهران از روزشنبه مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان چهارمرکز مخابراتی تهران از روزشنبه مختل می شود

تهران - ایرنا - ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، شهید زارعی، شهدای چیتگر و شهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از روز شنبه 31 تیرماه با اختلال همراه می شود.

جمعه, تیر 30, 1396 9:13
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابراتی شهدای چیتگرتهران از روز چهارشنبه مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابراتی شهدای چیتگرتهران از روز چهارشنبه مختل می شود

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابراتی شهدای چیتگرتهران، به علت انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه از فردا - چهارشنبه -مختل می شود.

سه شنبه, تیر 27, 1396 16:48
اختلال ارتباط تلفنی  پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی الغدیر، شهید رجایی، شهید توکلی، شهید لطیفی، کوشک و یوسف آباد قوام برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا ( 27 تیر ) مختل می شود.

دوشنبه, تیر 26, 1396 17:11
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی پیام نور، دکتر حسابی و خاورشهر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

یکشنبه, تیر 25, 1396 18:39
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی اشرفی اصفهانی، شهیدعرب سرخی و شهید لطیفی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز (شنبه) مختل می شود.

شنبه, تیر 24, 1396 20:27
اختلال ارتباط تلفنی 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، شهید توکلی، پیام نور، شهید قندی، رباط کریم و گلستان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا بیستم تیر ماه مختل می شود.

دوشنبه, تیر 19, 1396 14:20

بیشتر ...