بیشتر مصوبات رد شده دیوان عدالت مربوط به شورای شهر است

رئیس شورای عالی استان ها در گفت و گو با ایرنا:

بیشتر مصوبات رد شده دیوان عدالت مربوط به شورای شهر است

تهران- ایرنا- رئیس شورای عالی استان ها گفت: بیشتر مصوبات رد شده در دیوان عدالت اداری، مربوط به شورای شهر است.

چهارشنبه, اسفند 15, 1397 8:19

بیشتر ...