بیشترین فراخوان اسلام و مسیحیت، تعقل و عشق است

در همایش بین المللی همگرایی و واگرایی :

بیشترین فراخوان اسلام و مسیحیت، تعقل و عشق است

تهران-ایرنا- استاد دانشگاه تهران گفت: بیشترین فراخوان در آموزه های اسلام و مسیحیت فراخواندن به تعقل و عشق ورزی است. جوامع مسیحی به عقلانیتی روی آورده اند که تنها نوع خاصی از عقلانیت است. جوامع مسلمان هم به عشق ورزی روی آورده اند که فاقد عقلانیت است. حلفه مفقوده هر دو اما،عقلانیت است.

پنجشنبه, اسفند 23, 1397 9:6

بیشتر ...