پژوهشگران آموزش عالی پایدار در هفته هوای پاک تقدیر می شوند

پژوهشگران آموزش عالی پایدار در هفته هوای پاک تقدیر می شوند

تهران - ایرنا - موسسه پژوهش و برنامه ریزی اعلام کرد؛ پژوهشگران برتر حوزه آموزشی عالی پایدار در هفته هوای پاک تقدیر می شوند.

پنجشنبه, آبان 17, 1397 12:7

بیشتر ...