کیفیت هوای پایتخت با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای پایتخت با شاخص 88 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش 12 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 88 سالم است.

سه شنبه, اسفند 07, 1397 9:14
هوای پایتخت ناسالم شد

هوای پایتخت ناسالم شد

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 29 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 113 در شرایط ناسالم قرار گرفت.

یکشنبه, بهمن 07, 1397 8:58
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 30 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 84 در شرایط سالم قرار گرفت.

شنبه, بهمن 06, 1397 8:57
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 71 سالم است.

پنجشنبه, دی 27, 1397 9:24
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 40 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 85 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, دی 10, 1397 9:9

بیشتر ...