افزایش 20 درصدی همکاری مشترکان برق در کاهش مصرف

یک مقام مسئول اعلام کرد:

افزایش 20 درصدی همکاری مشترکان برق در کاهش مصرف

به گزارش ایرنا، پیک سایی به برنامه های کاهش اوج مصرف برق (پیک بار) شبکه برق اطلاق می شود، به طوری که ظرفیت ذخیره . . . گزارش ایرنا، پیک سایی به برنامه های کاهش اوج مصرف برق (پیک بار) شبکه برق اطلاق می شود، به طوری که ظرفیت ذخیره چرخان شبکه افزایش و نیاز به ساخت نیروگاه های . . .

15:57 - 1395/10/22
پیک مصرف برق شبانه دیروز به 37687 مگاوات رسید

وزارت نیرو:

پیک مصرف برق شبانه دیروز به 37687 مگاوات رسید

با خنک شدن هوا و کاهش ساعات روز در چند روز گذشته، همواره پیک مصرف برق در شب بیشتر از پیک مصرف برق در روز بوده که . . . روز در چند روز گذشته، همواره پیک مصرف برق در شب بیشتر از پیک مصرف برق در روز بوده که نشانه غلبه بار روشنایی بر مصارف . . . با زمان مشابه پارسال 512 مگاوات افزایش یافت و همچنین پیک مصرف برق در روز گذشته در همسنجی با دهم مهر سال 94، یک . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق . . . ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:13 - 1395/07/11
روز جمعه پیک مصرف برق 2831 مگاوات کاهش یافت

براساس همسنجی با پارسال؛

روز جمعه پیک مصرف برق 2831 مگاوات کاهش یافت

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق روز گذشته (جمعه نهم مهرماه) در همسنجی با روز . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق . . . ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

16:25 - 1395/07/10
اوج مصرف برق سی ام شهریورماه از مرز 38 هزار مگاوات گذشت

اوج مصرف برق سی ام شهریورماه از مرز 38 هزار مگاوات گذشت

به گزارش وزارت نیرو، اوج (پیک) مصرف برق در همین زمان در همسنجی با روز پیش از آن . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:35 - 1395/06/31
پیک بار غیرهمزمان مصرف برق در تابستان چهار هزار مگاوات کاهش یافت

عبور از پیک بار مصرف برق امسال با اجرای طرح های مدیریت مصرف

پیک بار غیرهمزمان مصرف برق در تابستان چهار هزار مگاوات کاهش یافت

گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز امسال تاکنون بوده است.در این پیوند، معاون . . . ایران (توانیر) درباره تمهیدهای اندیشیده شده برای عبور از پیک مصرف برق امسال گفت: اجرای طرح ذخیره عملیاتی با هماهنگی . . . منعقد کردند با اطلاع و هماهنگی خود صنایع، به ساعات غیرپیک منتقل شد که در عبور از پیک بار امسال موثر افتاد.به . . . هماهنگی خود صنایع، به ساعات غیرپیک منتقل شد که در عبور از پیک بار امسال موثر افتاد.به گزارش وزارت نیرو، «محمودرضا حقی . . . جهش بزرگی ایجاد شد و مولدهای خودتامین بیشتری در زمان پیک بار وارد مدار شدند.** گسترش برنامه «زمان استفاده» به همه . . .

14:22 - 1395/06/31
پیک مصرف برق بار دیگر از مرز 44 هزار مگاوات گذشت

وزارت نیرو:

پیک مصرف برق بار دیگر از مرز 44 هزار مگاوات گذشت

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق دیروز (شنبه 27 شهریور) رکورد 44 هزار و 684 . . . (شنبه 27 شهریور) رکورد 44 هزار و 684 مگاوات را ثبت کرد و پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با روز ماقبل آن (جمعه 26 . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

13:38 - 1395/06/28
مبادلات برق کشور به 1888 مگاوات رسید/ عبور پیک بار از مرز 43 هزار مگاوات

مبادلات برق کشور به 1888 مگاوات رسید/ عبور پیک بار از مرز 43 هزار مگاوات

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق روزانه روز گذشته نیز با ثبت رقم 43 هزار و 190 . . . افزایش سه هزار و 828 مگاواتی روبرو شد.بر پایه این گزارش، پیک مصرف برق روزانه دیروز در همسنجی با پارسال که رکورد . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:47 - 1395/06/24
پیک بار شبانه دوشنبه از مرز 42 هزار مگاوات گذشت

وزارت نیرو:

پیک بار شبانه دوشنبه از مرز 42 هزار مگاوات گذشت

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق شبانه دیروز در همسنجی با پارسال که رکورد 42 . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

15:34 - 1395/06/23
پیک مصرف برق کشور بار دیگر از مرز 44 هزار مگاوات گذشت

وزارت نیرو:

پیک مصرف برق کشور بار دیگر از مرز 44 هزار مگاوات گذشت

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک روزانه مصرف برق در روز شنبه (دیروز) 6 هزار و 135 مگاوات . . . در تابستان امسال و به دنبال کاهش دمای هوا در روزهای اخیر، پیک مصرف برق روزانه در روز جمعه گذشته (19 شهریورماه) با کاهش . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

12:27 - 1395/06/21
تابستان امسال پیک مصرف برق کمتر از 39 هزار مگاوات را تجربه کرد

تابستان امسال پیک مصرف برق کمتر از 39 هزار مگاوات را تجربه کرد

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، با نزدیک شدن به فصل پاییز و خنک تر شدن هوا پیک مصرف برق روزانه در روز گذشته با کاهش سه هزار و 635 . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

13:21 - 1395/06/20
میزان مبادله برق با کشورهای همسایه به 1862 مگاوات برق رسید

میزان مبادله برق با کشورهای همسایه به 1862 مگاوات برق رسید

آن صادر و 379 مگاوات آن وارد کشور شده است.در این روز، پیک مصرف برق روزانه با ثبت رکورد 47 هزار و 724 مگاوات و کاهش . . . 724 مگاوات و کاهش نسبی 398 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در روز پیش از آن (دوشنبه) روبرو شد.همچنین پیک مصرف برق . . . مشابه مصرف پیک در روز پیش از آن (دوشنبه) روبرو شد.همچنین پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

12:13 - 1395/06/17
عبور پیک مصرف برق از مرز 48 هزار مگاوات در نیمه شهریور

عبور پیک مصرف برق از مرز 48 هزار مگاوات در نیمه شهریور

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:44 - 1395/06/16
پیک مصرف برق شبانه در محدوده 43 هزار مگاوات

وزارت نیرو اعلام کرد:

پیک مصرف برق شبانه در محدوده 43 هزار مگاوات

به گزارش ایرنا از وزارتخانه مزبور، پیک مصرف برق شبانه دیروز (جمعه، دوازدهم شهریورماه) با ثبت . . . و افزایش یک هزار و 147 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در پارسال روبرو شد.پیک مصرف برق در این روز در همسنجی با . . . 147 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در پارسال روبرو شد.پیک مصرف برق در این روز در همسنجی با روز پیش از آن (پنجشنبه) . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

11:13 - 1395/06/13
پیک مصرف 49هزار مگاواتی برق برای چندمین روز/ شهروندان صرفه جویی کنند

پیک مصرف 49هزار مگاواتی برق برای چندمین روز/ شهروندان صرفه جویی کنند

به گزارش وزارت نیرو، پیک مصرف برق دیروز (سه شنبه) در همسنجی با پارسال که رقمی . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

16:4 - 1395/06/10
پیک مصرف برق کشور از مرز 48 هزار مگاوات گذشت

در روز دوشنبه؛

پیک مصرف برق کشور از مرز 48 هزار مگاوات گذشت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق دیروز (دوشنبه هشتم شهریورماه) در مقایسه با روز . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

12:19 - 1395/06/09
مصرف دیروز برق از مرز 49 هزار مگاوات گذشت/ سیر صعودی میزان پیک

مصرف دیروز برق از مرز 49 هزار مگاوات گذشت/ سیر صعودی میزان پیک

به گزارش وزارت نیرو، با وجود پشت سر گذاشتن 23 روز از نیمه تابستان پیک مصرف برق دیروز (یکشنبه، هفتم شهریورماه) با افزایش 393 . . . از آن (شنبه) روبرو شد و 49 هزار و 101 مگاوات را ثبت کرد.پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

17:25 - 1395/06/08
پیک مصرف برق بار دیگر از مرز 48 هزار مگاوات گذشت

در روز شنبه؛

پیک مصرف برق بار دیگر از مرز 48 هزار مگاوات گذشت

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق در روز شنبه در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:7 - 1395/06/07
ثبت مصرف 48 هزار مگاوات برق در کشور برای سومین روز متوالی

ثبت مصرف 48 هزار مگاوات برق در کشور برای سومین روز متوالی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت نیرو، بر اساس آمارها پیک روزانه مصرف برق روز گذشته (دوم شهریور) با ثبت رکورد 48 . . . یک هزار و 185 مگاوات افزایش نشان داد.این در حالی است که پیک مصرف برق در این روز نسبت روز پیش از آن (دوشنبه) با کاهش . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

12:26 - 1395/06/03
میزان اوج مصرف برق دوشنبه کشور از مرز 48 هزار مگاوات گذشت

میزان اوج مصرف برق دوشنبه کشور از مرز 48 هزار مگاوات گذشت

به گزارش وزارت نیرو، پیک مصرف برق در این روز در همسنجی با پارسال، با افزایش یک . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

18:13 - 1395/06/02
گذر پیک مصرف برق از مرز 48 هزار مگاوات در آخرین روز مرداد

گذر پیک مصرف برق از مرز 48 هزار مگاوات در آخرین روز مرداد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک روزانه مصرف برق دیروز (سی و یکم شهریورماه به 48 هزار و . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:0 - 1395/06/01
کاهش پیک مصرف شبانه برق ادامه دار شد/ بیش از 2 هزار مگاوات افت

روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت؛

کاهش پیک مصرف شبانه برق ادامه دار شد/ بیش از 2 هزار مگاوات افت

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، با ورود به نیمه دوم فصل تابستان و خنک تر شدن هوا پیک مصرف برق شبانه دیروز (جمعه) با ثبت رقم 44 هزار و 729 مگاوات با کاهش نسبی 2 هزار و 48 مگاواتی . . . با کاهش نسبی 2 هزار و 48 مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد. همچنین برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در این روز نسبت به روز قبل از آن (پنجشنبه) با کاهش 2 هزار مگاواتی روبرو بود.در این روز . . .

13:12 - 1395/05/30
عبور از اوج مصرف با پیک سایی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق در کشور

وزیر نیرو عنوان کرد؛

عبور از اوج مصرف با پیک سایی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق در کشور

پیک سایی به برنامه های کاهش پیک بار شبکه برق اطلاق می شود، . . . سایی به برنامه های کاهش پیک بار شبکه برق اطلاق می شود، به طوری که ظرفیت ذخیره چرخان . . . سختی ها و مشقت های فراوان همراه است.وزیر نیرو با اشاره به پیک بار مصرف برق در تابستان امسال تاکید کرد: هرچند صنعت برق . . . کشور در ذخیره عملیاتی برق و انتقال مصرف خود به ساعت های غیرپیک، دلیل دیگری بود که موفقیت صنعت برق را در عبور از پیک . . . غیرپیک، دلیل دیگری بود که موفقیت صنعت برق را در عبور از پیک امسال رقم زد، به طوری که با کاهش 700 مگاواتی در ولتاژهای . . .

12:2 - 1395/05/26
پیک مصرف برق 2 هزار و 306 مگاوات افزایش یافت

خیز دوباره پیک مصرف برق؛

پیک مصرف برق 2 هزار و 306 مگاوات افزایش یافت

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق روزانه در روز یکشنبه نسبت به روز قبل از آن . . . نسبت به روز قبل از آن افزایش نسبی 168 مگاواتی را ثبت کرد.پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال قبل که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

11:32 - 1395/05/25
پیک مصرف برق روزانه و شبانه بیش از 50 هزار مگاوات شد

روز شنبه؛

پیک مصرف برق روزانه و شبانه بیش از 50 هزار مگاوات شد

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق روزانه دیروز (شنبه) با ثبت رکورد 50 هزار و 965 . . . قابل توجه چهار هزار و 18 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در روز پیش از آن (جمعه) روبرو شد.برپایه این گزارش، پیک . . . پیک در روز پیش از آن (جمعه) روبرو شد.برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:50 - 1395/05/24
جمعه پیک بار برق به 47 هزار مگاوات نزدیک شد/ افزایش مصرف نسبت به پارسال

جمعه پیک بار برق به 47 هزار مگاوات نزدیک شد/ افزایش مصرف نسبت به پارسال

به گزارش وزارت نیرو، پیک بار ثبت شده دیروز در همسنجی با پارسال که رقمی معادل 45 . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال 1395 تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق در . . . ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال 1395 تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق در تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

16:42 - 1395/05/23
پیک مصرف برق امسال برای شانزدهمین بار از مرز 50هزار مگاوات فراتر رفت

پیک مصرف برق امسال برای شانزدهمین بار از مرز 50هزار مگاوات فراتر رفت

به گزارش وزارت نیرو، پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که 46 هزار و . . . هزار مگاوات گذشت و به 52 هزار و 370 مگاوات رسید که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق تابستان . . . مگاوات رسید که بیشترین پیک مصرفی از آغاز سال تاکنون بود.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

18:35 - 1395/05/20
رکورد 50 هزار و 567 مگاوات پیک مصرف برق ثبت شد

برای پانزدهمین بار در سال جاری؛

رکورد 50 هزار و 567 مگاوات پیک مصرف برق ثبت شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق روزانه کشور در روز گذشته ( هجدهم مردادماه) با . . . و افزایش نسبی 564 مگاوات نسبت به روز قبل از آن روبرو شد.پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 1395 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

13:33 - 1395/05/19
پیک مصرف برق درسطح 50 هزار مگاوات باقی ماند

روز گذشته؛

پیک مصرف برق درسطح 50 هزار مگاوات باقی ماند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت نیرو، پیک مصرف برق در روز گذشته (یکشنبه، هفدهم مردادماه) در همسنجی . . . معادل دو هزار و 121 مگاوات ثبت شد.به گزارش ایرنا، بالاترین پیک بار مصرفی برق امسال به میزان 52 هزار و 693 مگاوات در . . . در ساعت 14 و 50 دقیقه روز سی ام تیرماه گذشته به ثبت رسید.پیک بار مصرف برق در تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

14:33 - 1395/05/18
پیک مصرف برق کشور از مرز 50 هزار مگاوات گذشت

روز شانزدهم مرداد 95؛

پیک مصرف برق کشور از مرز 50 هزار مگاوات گذشت

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، روز گذشته (شنبه شانزدهم مردادماه) پیک مصرف برق روزانه رقم 50 هزار و 279 مگاوات را به ثبت . . . 50 هزار و 279 مگاوات را به ثبت رسانید.برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان در همسنجی با پارسال که رقمی معادل . . . گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق . . . که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است.پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی . . .

16:19 - 1395/05/17
نباید بخاطر انتقاد، از خبرنگاری شکایت کرد

مدیرکل روابط عمومی کتابخانه های کشور:

نباید بخاطر انتقاد، از خبرنگاری شکایت کرد

در پی انتشار خبر محاکمه خبرنگار سایت پیک شوشتر با شکایت مدیرکتابخانه های عمومی این شهر، ناصری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهادکتابخانه های کشور اعلام کرد: دو ماه گذشته که مطالبی علیه کتابخانه های عمومی شوشتر منتشر شد به مدیرکل . . .

20:48 - 1395/05/16
صفحه 1 از 2 1 | 2