ترویج زکات به رونق اقتصادی جامعه کمک می کند

ترویج زکات به رونق اقتصادی جامعه کمک می کند

سنندج- ایرنا- مدیرکل امور اجرایی زکات با اشاره به این که پرداخت و دریافت زکات دارای موازین شرعی و از حساسیت ها و شرایط خاصی برخوردار است، گفت: ترویج آن می تواند به رونق اقتصادی جامعه کمک کند.

16:39 - 1396/03/29