مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از هفتم تیر صورت می گیرد

مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از هفتم تیر صورت می گیرد

تهران- ایرنا- شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی مالک اشتر و شهید محسنیان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از تاریخ هفتم تیر ماه مختل می شود.

14:26 - 1396/04/04
مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از 31 خرداد صورت می گیرد

مخابرات: اختلال تلفنی در دو مرکز تهران از 31 خرداد صورت می گیرد

تهران- ایرنا- شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی قدس و پیروزی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از 31 خرداد ( فردا ) مختل می شود.

13:35 - 1396/03/30
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید توکلی، شهدای وردآورد، پرند، شهید فرد اسدی،شهید محسنیان، شهید بختیاری و شهید مفتح برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

16:18 - 1396/03/29
اختلال تلفنی درسه مرکز مخابرات تهران از فردا دوشنبه

اختلال تلفنی درسه مرکز مخابرات تهران از فردا دوشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، پیام نور و شهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

13:54 - 1396/03/28
اختلال تلفنی درپنج مرکز مخابرات تهران از فردا یکشنبه

اختلال تلفنی درپنج مرکز مخابرات تهران از فردا یکشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، جماران، عاطف، مفتح وشهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا یکشنبه مختل می شود.

14:37 - 1396/03/27
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابرات تهران از فردا سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید فرداسدی، شهید عرب سرخی، شهید توکلی، سلمان فارسی، شهید حکمت شعار، شهدای چیتگر و شهدای مرصاد پاکدشت برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا سه شنبه مختل می شود.

14:0 - 1396/03/22
اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید لطیفی
 تهران از روز دوشنبه

اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید لطیفی تهران از روز دوشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزمخابراتی شهید لطیفی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا دوشنبه مختل می شود.

13:15 - 1396/03/21
اختلال تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از روز یکشنبه

اختلال تلفنی چهار مرکز مخابرات تهران از روز یکشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید تندگویان، شهید عاطف، شهید مفتح وشهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا - یکشنبه - مختل می شود.

11:56 - 1396/03/20
اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

17:24 - 1396/03/17
اختلال تلفنی سه مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی سه مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، شهید توکلی و شهید اشرفی اصفهانی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

15:41 - 1396/03/16
اختلال تلفنی پنج مرکز مخابرات تهران از شانزدهم خردادماه

اختلال تلفنی پنج مرکز مخابرات تهران از شانزدهم خردادماه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهدای چیتگر، وردآورد، شهید رمضانی، الغدیر و شهید توکلی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از شانزدهم خردادماه مختل می شود.

15:24 - 1396/03/13
اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

اختلال تلفنی مرکز مخابرات شهید کلانتری تهران از فردا

تهران-ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا - پنجشنبه - مختل می شود.

17:0 - 1396/03/10
اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید لطیفی، سلمان فارسی، الغدیرو شهید عاطف برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا یکشنبه مختل می شود.

14:31 - 1396/03/06
اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از امروز

اختلال تلفنی چهارمرکز مخابرات تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی عرب سرخی، شهید زارعی، شهید قندی وشهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز- شنبه - مختل می شود.

13:49 - 1396/03/06
اختلال  تلفنی دو مرکز مخابرات تهران از روز چهارشنبه

اختلال تلفنی دو مرکز مخابرات تهران از روز چهارشنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی مالک اشتر و شهید فرد اسد برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا - چهارشنبه - مختل می شود.

14:56 - 1396/03/02
اختلال در ارتباط داده مرکزمخابرات سلمان فارسی تهران ازفردا

اختلال در ارتباط داده مرکزمخابرات سلمان فارسی تهران ازفردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی سلمان فارسی برای انجام عملیات کابل برگردان از فردا مختل می شود.

15:1 - 1396/02/23
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران ازفردا

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران ازفردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی پیروزی، پیام نور و شهدای چیتگر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا با اختلال روبه رو می شود.

14:3 - 1396/02/16
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران از سه شنبه

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکزمخابرات تهران از سه شنبه

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی سیزدهم آبان، پیروزی و واوان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از دوازدهم اردیبهشت ماه مختل می شود.

16:13 - 1396/02/10
اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات شهید کرمی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات شهید کرمی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید کرمی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

13:28 - 1396/02/10
اختلال ارتباط تلفنی هفت مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی هفت مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی الغدیر، شهید نصرالهی، شهدای چیتگر، دکتر حسابی، شهید کاظمیان، شهید بخششی و آلارد برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

13:47 - 1396/02/09
اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات دکتر حسابی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات دکتر حسابی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی دکتر حسابی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

15:59 - 1396/02/06
ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران با اختلال روبرو می شود

ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران با اختلال روبرو می شود

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید عرب سرخی، شهید سلیمانی حسن آباد و شهدای چیتگربرای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز مختل می شود.

8:31 - 1396/02/06
ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران با اختلال روبرو می شود

ارتباط تلفنی سه مرکز مخابرات تهران با اختلال روبرو می شود

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی رباط کریم، دکتر حسابی و شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز ( دوشنبه ) مختل می شوند

13:56 - 1396/02/04
اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات الغدیر تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی مرکز مخابرات الغدیر تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابرات الغدیر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

15:17 - 1396/02/02
اختلال ارتباط تلفنی پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی دکتر حسابی، شهدای چیتگر، مالک اشتر، شهید زارعی و شهید جعفری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

9:17 - 1396/02/01
اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی سیدالشهدا(ع)، مالک اشتر و فیروزکوه برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا مختل می شود.

18:30 - 1396/01/29
اختلال ارتباط تلفنی پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی پیروزی، شهید فهمیده، شهدای چیتگر، شهرستان قدس و دکتر حسابی (مارلیک) برای عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

15:23 - 1396/01/28
اختلال ارتباط تلفنی چهار مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال ارتباط تلفنی چهار مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید مشهدی مهدی، شهید زارعی، دکتر حسابی( مارلیک)، شهید بخششی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز به مدت 72 ساعت مختل می شود.

9:18 - 1396/01/26
اختلال ارتباط تلفنی 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال ارتباط تلفنی 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید مشهدی مهدی، شهید لطیفی، پیام نور، دکتر حسابی، قدس و شهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا مختل می شود.

14:58 - 1396/01/19
اختلال ارتباط تلفنی دو مرکز مخابراتی تهران ازفردا

اختلال ارتباط تلفنی دو مرکز مخابراتی تهران ازفردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی پیام نور و شهید قندی برای عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا به مدت 72 ساعت مختل می شود.

13:2 - 1396/01/15
صفحه 1 از 2 1 | 2