زیان 200 میلیارد ریالی خشکسالی به کشاورزی بشرویه خراسان جنوبی

زیان 200 میلیارد ریالی خشکسالی به کشاورزی بشرویه خراسان جنوبی

بیرجند - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: با توجه به ادامه 17سال پدیده خشکسالی ، امسال مبلغ 200 میلیارد ریال به 40 درصد محصول بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد شده است.

10:42 - 1395/04/08