70 درصد ایرانیان کمبود ویتامین D دارند

نایب رئیس کنگره بین المللی پوکی استخوان:

70 درصد ایرانیان کمبود ویتامین D دارند

تهران-ایرنا- نایب رئیس کنگره بین المللی پوکی استخوان گفت: مصرف کلسیم و ویتامین D دو عامل پیشگیری از پوکی استخوان ولی 60 درصد ایرانیان کمبود کلسیم و حدود 70 درصد کمبود ویتامین D دارند.

19:36 - 1395/09/25
چهل درصد جمعیت ایران تحرک و فعالیت فیزیکی ندارند

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی:

چهل درصد جمعیت ایران تحرک و فعالیت فیزیکی ندارند

تهران- ایرنا- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 40 درصد از جمعیت کل کشور و حدود 60 درصد از تهرانی ها تحرک و فعالیت فیزیکی ندارند.

13:18 - 1395/02/15