استکبار از طریق وابستگان عربی خود به دنبال توطئه بر علیه ایران است

خطیب جمعه اهواز:

استکبار از طریق وابستگان عربی خود به دنبال توطئه بر علیه ایران است

اهواز-ایرنا- امام جمعه موقت اهواز گفت: استکبار جهانی از طریق وابستگان عربی خود در منطقه به دنبال ایجاد فتنه و توطئه بر علیه ایران می باشد.

16:55 - 1396/03/05