3 دقیقه با اقتصاد- 25 اردیبهشت 98

تعویق استفاده از رمز دوم یکبار مصرف، واکنش وزیر کار به بازداشت های روز کارگر و افزایش وام اشتغالزایی را در سه دقیقه با اقتصاد بیست و پنجم اردیبهشت بشنوید

دانلود
45-11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین صداها