3 دقیقه با اقتصاد - 17 اردیبهشت 98

سخت و زیان آور‌شدن شغل خبرنگاری، حمله مخلها به شمال کشور و واریز کمک هزینه مسکن کارگران را در 3 دقیقه با اقتصاد هفدهم اردیبهشت بشنوید

دانلود
44*11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین صداها