3 دقیقه با اقتصاد - 14 اردیبهشت 98

آمار تجارت ایران و امریکا، افزایش وام ساخت مسکن و ذخیره ارزی ایران را در 3 دقیقه با اقتصاد چهاردهم اردیبهشت بشنوید

دانلود
44*11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین صداها