3 دقیقه با اقتصاد - 26 فروردین 98

افزایش 7 درصدی تعرفه برق، رسیدن هورالعظیم به دجله و تکذیب تغییر در نرخ سود بانکی را در سه دقیقه با اقتصاد بیست و ششم فروردین بشنوید

دانلود
45-11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین صداها