بیانات رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان

دانلود

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین صداها