امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش

تیم کارشناسی ارتش در حال بررسی علت حادثه سقوط

دانلود
40*45
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین صداها