ظریف در مجلس مطرح کرد

شکست تحریم نیازمند رعایت مصالح ملی خارج از نگرانی های جناحی

دانلود

43
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال