عبور تورنادو

ایرنا- جیمز همت (James Hammet) این تصویر از عبور تورنادو را در بزرگراه تاریخی لینکولن به ثبت رسانده است. او در مورد این عکس می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال افزایش بود و چمن و خاک را همان طور که به پیش می رفت می کند. همت می گوید سرویس هواشناسی ملی درجه این طوفان را EF-۳ درجه بندی کرده است، در این سطح یک تورنادو می تواند آسیب های جدی ایجاد می کند. *11*

20 مرداد 1397
6:43
عکس: ایرنا-آ.اف.پ
کد خبر: 3642169
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا- جیمز همت (James Hammet) این تصویر از عبور تورنادو را در بزرگراه تاریخی لینکولن به ثبت رسانده است. او در مورد این عکس می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال افزایش بود و چمن و خاک را همان طور که به پیش می رفت می کند. همت می گوید سرویس هواشناسی ملی درجه این طوفان را EF-۳ درجه بندی کرده است، در این سطح یک تورنادو می تواند آسیب های جدی ایجاد می کند. *11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال