برپایی جشنواره بنیش (Binche)و ثبت شده در فهرست میراث معنوی مردم بلژیک در یونسکو

ایرنا - برپایی جشنواره بنیش (Binche)و ثبت شده در فهرست میراث معنوی مردم بلژیک در یونسکو.*11*

25 بهمن 1396
14:22
عکس: ایرنا-آ.اف.پ
کد خبر: 3578176
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - برپایی جشنواره بنیش (Binche)و ثبت شده در فهرست میراث معنوی مردم بلژیک در یونسکو.*11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال