شاهکار هنرمندی از جیرفت و چشم نوازی نشانه های عشق در کتاب خدا

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*

16 آذر 1396
10:35
عکس: ایرنا
کد خبر: 3545454
11 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*


نسخه اصلی

ایرنا- جیرفت- غلامرضا شریفی هنرمند خوشنویس جیرفتی با قلم مصفای خود آیه ها و نشانه های عشق را در قرآن کریم، کتاب خدا، به نگارش در آورده است.عکس از مریم جلالی پور *11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال