بستری شدن مصدومان زلزله کرمانشاه در بیمارستان میلاد

ایرنا - تهران - 21 تن از مصدومان زلزله کرمانشاه در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تهران بستری شدند. * 6

24 آبان 1396
11:26
عکس: محمد بابایی
کد خبر: 3544826
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - تهران - 21 تن از مصدومان زلزله کرمانشاه در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تهران بستری شدند. * 6

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال