انتقال 68 مصدوم حادثه زلزله غرب کشور به استان البرز

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*

23 آبان 1396
12:46
عکس: ایرنا
کد خبر: 3544625
10 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*


نسخه اصلی

ایرنا - کرج - 68 مصدوم حادثه زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور به استان البرز منتقل شده و در بیمارستان های کرج بستری شدند و مداوای آنان آغاز شده است.عکس مرکز البرز*11*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال