برداشت زیتون در غزه

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6

20 مهر 1396
12:36
عکس: داود ابوالکاس
کد خبر: 3529495
10 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6


نسخه اصلی

ایرنا- غزه- فصل برداشت زیتون در غزه فلسطین همزمان با پاییز، آغاز شده است. زیتون منبع رزق و امرار معاش بسیاری از ساکنان منطقه غزه است. * 5 * 6

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال