حرفه تنور سازی سنتی در بازار تاریخی بروجرد

ایرنا - بروجرد - حرفه تنور سازی در بازار تاریخی بروجرد از مشاغلی است که در پیچ و خم کوچه های بازار به دست فراموشی سپرده خواهد شد. محمد لعلی تنها استاد تنور ساز سنتی در بروجرد 45 سال است که به این حرفه مشغول است و جانشینی برای ادامه کار ندارد. *5 * 6

23 شهریور 1396
16:8
عکس: علیرضا سلیمانی
کد خبر: 3514837
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - بروجرد - حرفه تنور سازی در بازار تاریخی بروجرد از مشاغلی است که در پیچ و خم کوچه های بازار به دست فراموشی سپرده خواهد شد. محمد لعلی تنها استاد تنور ساز سنتی در بروجرد 45 سال است که به این حرفه مشغول است و جانشینی برای ادامه کار ندارد. *5 * 6

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال