مزرعه ایی به نام زاینده رود

ایرنا - اصفهان - رویش علف های هرز در بستر خشک زاینده رود تداعی گر روزهای بی پایان بی آبی برای این رودخانه است. این روزها رویش انواع گیاهان در گوشه و کنار زاینده رود خبر از خشکی طولانی می دهد که گویا پایانی برای آن وجود ندارد. *5 * 6

23 شهریور 1396
13:23
عکس: رسول شجاعی
کد خبر: 3514816
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - اصفهان - رویش علف های هرز در بستر خشک زاینده رود تداعی گر روزهای بی پایان بی آبی برای این رودخانه است. این روزها رویش انواع گیاهان در گوشه و کنار زاینده رود خبر از خشکی طولانی می دهد که گویا پایانی برای آن وجود ندارد. *5 * 6

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال