20 شهریور/ روز گرگان

ایرنا – گرگان – نام گرگان با کوچه های تنگ و خانه های دارای سقف سفالی شیب دارش معرف محلات قدیمی چون سرچشمه ،در بنو،سبزه مشهد،دباغان،شیر کش،دوشنبه ای و نعلبندان در بافت سنتی است. بافت سنتی ای که قالبا متعلق به دوران صفویه و زندیه است و یادآور تاریخ چند هزار ساله این سرزمین است. این منطقه تا سال 1316 به نام ایالت استرآباد شناخته می شد و از تاریخ 20 شهریور آن سال به نام گرگان تغییر نام داد.تصوبر قسمتی از مسیر هزارپیچ یکی از محل های تفریحی و گردشگری شهر گرگان را نشان می دهد.*7

20 شهریور 1396
10:12
عکس: مجید میهن دوست
کد خبر: 3514218
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا – گرگان – نام گرگان با کوچه های تنگ و خانه های دارای سقف سفالی شیب دارش معرف محلات قدیمی چون سرچشمه ،در بنو،سبزه مشهد،دباغان،شیر کش،دوشنبه ای و نعلبندان در بافت سنتی است. بافت سنتی ای که قالبا متعلق به دوران صفویه و زندیه است و یادآور تاریخ چند هزار ساله این سرزمین است. این منطقه تا سال 1316 به نام ایالت استرآباد شناخته می شد و از تاریخ 20 شهریور آن سال به نام گرگان تغییر نام داد.تصوبر قسمتی از مسیر هزارپیچ یکی از محل های تفریحی و گردشگری شهر گرگان را نشان می دهد.*7

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال