نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران

ایرنا -تهران- نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران روز دوشنبه در محل سالن همایش قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد. * 6


عکس: امین جلالی
کد خبر: 3505384
تاریخ خبر: 19:40 26/04/1396
ارسال به دوستان

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال