غزه/رنج روزانه ساکنان منطقه النهر البارد به دلیل نبود برق

ایرنا - نوار غزه - رنج روزانه ساکنان منطقه النهر البارد در باریکه غزه به دلیل نبود برق.*3*

01 اردیبهشت 1396
20:4
عکس: داود ابوالکاس
کد خبر: 3442256
1 عکس
ارسال به دوستان

نسخه اصلی

ایرنا - نوار غزه - رنج روزانه ساکنان منطقه النهر البارد در باریکه غزه به دلیل نبود برق.*3*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال