نمایشگاه هواپیماهای بدون سرنشین در سنگاپور

30 فروردين 1396
15:4
عکس: ایرنا-آ.اف.پ
کد خبر: 3441947
1 عکس
ارسال به دوستان

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال