بیروت/قرائت پیام مدیرعامل ایرنا در کنفرانس بین المللی رسانه ها

ایرنا - بیروت - پیام محمد خدادی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه توسط رئیس دفتر ایرنا در کنفرانس بین المللی «رسانه ها؛ ناشر تمدن ها و رابط گفت و گو» در بیروت قرائت می شود.*3*

30 اسفند 1395
19:26
عکس: عصام قبیسی
کد خبر: 3437744
1 عکس
ارسال به دوستان

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال