روز دانشجو در قاب تصویر

اهواز- ایرنا- ۱۶ آذرماه به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت گردیده است.

17 آذر 1396
2:5
عکس: محمدرضا خبازان
کد خبر: 3548153
32 عکس
ارسال به دوستان

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال