معاون آموزشی امیرکبیر در گفت و گو با ایرنا؛

قوانین دانشگاهی بدون ملاحظات لازم تصویب می شود

تهران- ایرنا- معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: افزایش ظرفیت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ها به صورت قانون بوده و باید اجرایی شود، اما مسئله این است که در تصویب این قانون ملاحظات لازم رعایت نشده است.

کد خبر: 83243535 | تاریخ خبر: 23/12/1397 - 14:41

محمد حسین کریمیان روز پنجشنبه در گفت و گو با گروه دانشگاه ایرنا اظهار کرد: در خصوص افزایش سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران در سال گذشته دانشگاه ها اعتراض کردند تا در صحن مجلس رد شود اما مصوبه با اخلاف کمی رای آورد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها برای اصلاح مصوبه در تلاش هستند، اضافه کرد: توازن دانشجویان در دانشگاه برهم خورده است و به این دلیل اضافه بر ظرفیت برای دانشجویان دارای سهمیه اعلام می شود زیرا این افراد در همان تعداد اعلام شده دانشگاه قرار نمی گیرند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تلاش است تا افرادی که استحقاق دارند از پذیرش جا نمانند و به آموزش برسند.
معاون آموزشی دانشگاه تصریح کرد: قوانین از نظر دانشگاه ها و افراد متخصص دارای اشکالاتی است، نیاز است روزی که این موضوعات به صورت قانون در می آید از آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به قانون افزایش سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران در دوره کارشناسی ارشد گفت: یک تبصره دارد این قانون مشکل ایجاد کرده است. دو سهمیه پنج و 25 درصد وجود دارد که می گوید اگر ظرفیت 5 درصد تکمیل نشد، می توانید با سهمیه 25 درصد ظرفیت خالی را تکمیل کنید.
کریمیان افزود: برای این قانون در گذشته این تبصره را نداشت. اگر ظرفیتی تکمیل نمی شد، خالی می ماند. اما در حال حاضر دانشجویان در سهمیه دیگر ریزش کرده در نتیجه تمام 30 درصد سهمیه تکمیل می شود.
معاون آموزشی دانشگاه امیر کبیر تصریح کرد: در سال های گذشته ظرفیت های خالی تکمیل نمی شد و تعداد دانشجو توازن داشت.
وی در ادامه گفت: تمامی دانشجویان دارای سهمیه بدون کیفیت نیستند، زیرا برخی دانشجویان روزانه نیز کیفیت لازم را ندارند و مشکل در طریقه جذب دوره های تحصیلات تکمیلی است. ولی زمانی که ورودی ها سهمیه بندی می شود، سهمیه بخش کامل جامعه که 70 درصد است، محدود می شود.
کریمیان اضافه کرد: در سهم 30 درصدی دانشجو با کیفیت لازم جذب نمی شود زیرا بخش بزرگی به تعداد کمی تعلق میگیرد. و شاید در تعداد دیگر شانس های بیشتری وجود داشته باشد بنابراین طیف بزرگتر صدمه می خورد.

** امیرکبیر 400 نفر اضافه بر ظرفیت داشته است
معاون آموزشی دانشگاه امیر کبیر همچنان گفت: در سال جاری در ورودی های 97 کارشناسی ارشد مجلس طرحی را برای خانواده شهدا و ایثارگران در ورودی های دوره کارشناسی ارشد تصویب کرد که موجب افزایش بیش از حد ظرفیت و ایجاد مشکلاتی شد.
وی اظهار کرد: حدود 18 درصد اضافه بر ظرفیت، دانشگاه امیر کبیر در سال 97 جذب دانشجو داشته است. تعداد دانشجو پذیرش شده برای دوره ارشد حدود هزار و 700 نفر اعلام شده بود اما تعداد دانشجوی که به دانشگاه معرفی کرده اند حدود دو هزار 100 نفر بوده است، که همه ی این تعداد برای ثبت نام نیامده اند.
معاون آموزشی دانشگاه با بیان اینکه تعداد ثبت نام در دانشگاه حدود 1700 نفر بوده است، اضافه کرد: اضافه بر ظرفیت دوره ارشد سال 97 بدون برنامه ریزی بود و سازمان سنجش این موضوع را از پیش تعیین نشده اعلام کرد که مشکل برای دانشگاه ایجاد کرد.
کریمیان در باره مسائلی که اضافه بر ظرفیت برای دانشگاه ها داشته است، اظهار کرد: کمبود خوابگاه و امکانات از جمله مشکلات حائز اهمیت به دلیل ازدیاد دانشجو اضافه بر ظرفیت است.
وی توضیح داد: زمانی که دانشگاه ظرفیتی را به عنوان مثال 1700 نفر اعلام می کند به طور یقین ریزش داشته و به طور مثال 1400 نفر ثبت نام می کنند. اما زمانی که تمامی 1700 نفر ثبت نام کنند باید برای 300 نفر اضافه بر ظرفیت خوابگاه و امکانات رفاهی فراهم شود و تامین نیاز دانشجویان هزینه بسیار دارد.
طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه 25درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حد نصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.
**9465**1601**

انتهای پیام /*