هزینه های دولت آمریکا چگونه نظارت و مدیریت می شود؟

تهران- ایرنا- افزایش مخارج دولتی در آمریکا طی دهه های گذشته، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه ها را مورد توجه ویژه کنگره و کاخ سفید قرار داده است.

کد خبر: 83237856 | تاریخ خبر: 19/12/1397 - 12:2

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اهمیت موضوع مدیریت منابع درآمدی و هزینه ها، «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» را بر آن داشت تا بررسی مقایسه ای را با سایر کشورها صورت دهد. آذرماه امسال گزارشی در مورد دستورهای کار و اقدامات صورت گرفته در ایالات متحده در این باره منتشر شد؛ گزارشی تحت عنوان «مدیریت هزینه های دولت (تجربه کشورآمریکا)» که خلاصه ای از آن در نوشتار زیر منعکس می شود.
بنا بر این گزارش، دو راه حل اصلی کسری بودجه فزاینده دولت افزایش درآمدها و مدیریت هزینه ها است. راهکار اول اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار است اما همیشه قابل انجام نیست و با محدودیت های زیادی به خصوص در شرایط رکود اقتصادی و تحریم ها همراه است. همچنین در صورت عدم مدیریت صحیح هزینه های دولت، درآمدهای ایجاد شده بازدهی مناسبی در انجام وظایف دولت نخواهد داشت.
به همین جهت توجه به هزینه ها و مدیریت صحیح آنها و کاهش هزینه های غیر کارا به خصوص در شرایط کنونی محدودیت منابع مالی دولت اهمیت فراوانی دارد. علاوه بر تنگنای مالی دولت، از آنجا که نظام بروکراسی طی زمان تمایل به فربه شدن دارد، لزوم رصد پیوسته هزینه های دولت برای کنترل آن بیش از پیش اهمیت می یابد.
از آنجا که تامین مالی مخرج دولت از محل مالیات پرداختی شهروندان یا فروش ثروت ملی حاصل می شود لذا نظارت بر هزینه کرد بودجه دولت و ارزیابی آن حق طبیعی شهروندان محسوب می شود. در کشورهای توسعه یافته بخشی از این حق از سوی نهادها و سمن های مردمی انجام می شود اما بخش مهمی از آن بر عهده نمایندگان مردم در مجلس است.
یکی از وظایف مجلس نمایندگان از طرف مردم تایید بودجه دولت، نظارت بر اجرا و ارزیابی آن است. لذا توجه به کارایی مخارج انجام شده و کاهش هزینه های غیر ضروری و غیر کارا نیز در حیطه وظایف این نهاد قرار خواهد گرفت. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از دو طریق دیوان پاسخگویی دولت و دفتر بودجه کنگره به انجام این وظیفه می پردازد.
دیوان پاسخگویی دولت به صورت مستمر نحوه هزینه کرد دلارهای مالیاتی از سوی دولت را رصد می کند. این دیوان بازوی نظارتی کنگره است و با ارزیابی مخارج دولت، اطلاعات مناسبی برای کنگره و مردم در جهت افرایش کارایی مخارج دولت و کاهش هزینه های غیر کارا فراهم می کند. دفتر بودجه کنگره نیز بازوی پژوهشی این دستگاه محسوب می شود که همه ساله با تهیه گزارشی مستند، راهکارهای مشخص و قابل اجرایی را برای کاهش هزینه های دولت و افزایش کارایی به کنگره پیشنهاد می کند.

*** جایگاه، ماموریت و نحوه اثرگذاری دیوان پاسخگویی دولت
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می دارد که دیوان پاسخگویی دولت آمریکا، کنگره را در نظارت بر دولت و حسابرسی از آن به منظور تامین منافع شهروندان آمریکایی، کمک و پشتیبانی می کند. همچنین بررسی اینکه دولت دلارهای مالیاتی را چگونه خرج می کند بر عهده این دیوان است. همچنین دیوان پاسخگویی دولت به عنوان بازوی بازرسی و تحقیق کنگره راه حل هایی را برای اصلاح عملکرد دولت به قانونگذاران و روسای سازمان های اجرایی ارائه می دهد. این سازمان به درخواست کمیسیون های تخصیص بودجه کنگره و دیگر کمیسیون ها اقدام به تهیه گزارش و ارائه مشورت و پیشنهاد کرده و در روال قانونگذاری تاثیرگذار است.
نوع فعالیت مرتبط با کاهش هزینه ها در دیوان به این صورت است که این نهاد با بهره گیری از کارشناسان و گزارش های کارشناسی متعدد و مستمر فعالیت های دولت در حوزه های مختلف را رصد کرده و به صورت مستمر پیشنهادهایی را در جهت بهبود کارایی و عملکرد دولت به کنگره و دستگاه های اجرایی ارائه می دهد. از طرفی، مهمترین موضوع های مورد بررسی دیوان پاسخگویی دولت برای کاهش هزینه های دولت، شناسایی و واکاوی موازی کاری، تدارکات دولتی، پرداخت های نامناسب، سفرهای دولتی و بیشترین مخاطره آمیزها است.

* موازی کاری
در گزارش های این دیوان مفهوم موازی کاری جزئی تر شده و به سه دسته دوباره کاری، هم پوشانی و پراکندگی تقسیم شده است. دوباره کاری زمانی اتفاق می افتد که چند سازمان یا برنامه اقدامات یکسانی را برای خدمت رسانی انجام می دهند. اگر چند سازمان یا برنامه استراتژی ها و اقدامات مشابهی را برای رسیدن به اهداف خود در خدمت رسانی به مشتری های مختلف به کار گیرند تحت عنوان همپوشانی معرفی می شوند. پراکندگی نیز به حوزه های اشاره می کند که انجام یک خدمت ملی بین چندین سازمان مختلف تقسیم شده است.

* تدارکات دولتی
یکی از محورهای مورد توجه دیوان پاسخگویی دولت برای کاهش هزینه ها تمرکز بر تدارکات دولتی است. هدف از این اقدام ایجاد راهکارهایی برای کاهش هزینه های تدارکات است. یکی از این راهکارها یکپارچه کردن اطلاعات تقاضای خرید سازمان های مختلف و افزایش مقیاس خرید به منظور تخفیف قیمت عرضه کننده است. دیگر راهکار، بهره گیری از روش های تامین استراتژیک است. به این معنی که استراتژی ها و روش هایی برای شناسایی مزایای رقابتی و بهبود فرایند خرید به ویژه از طریق درگیر مستقیم و مذاکره با تامین کننده است.

* پرداخت های نامناسب
منظور از پرداخت های نامناسب پرداخت های انتقالی دولت است که نباید صورت می گرفته یا به مقدار نادرست صورت گرفته است. این پرداخت ها شامل پرداخت هایی که دریافت کننده آن واجد شرایط نبود، پرداخت هایی که صرف چیزی غیر از کالا یا خدمات مورد نظر دولت برای واجدان شرایط شده و ... می شود. بیشتر این پرداخت ها در حوزه بهداشت و درمان رخ می دهد که باعث افزایش هزینه های این بخش شده است.

* سفرهای دولتی
سازمان های دولتی فدرال برای انجام برخی ماموریت های خود سفرهایی را انجام می دهند. اداره خدمات دولتی جهت حذف یا کاهش این سفرها راهکارهایی را در قالب مقررات سفرهای دولتی ارائه کرده است. برخی از ین راهکارهای عبارتند از؛ استفاده از روش های جایگزین همانند ویدئو کنفرانس و ارتباطات اینترنتی، عدم پرداخت هزینه های اسکان اقامت شخصی و امکانات تفریحی، افزایش استفاده از خودروی شخصی و سیاست اجاره خودرو و ...

* مخاطره آمیزها
بسیاری از عملیات های انجام شده از سوی دولت تا حد زیادی در معرض اتلاف منابع، تقلب، سوء استفاده و مدیریت غیر کارا قرار دارند. به همین دلیل دولت ها میلیون ها دلار از منابع مالی و فرصت های بسیار بزرگ برای رسیدن به اهدافشان با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر را از دست می دهند. برنامه مخاطره آمیز، عملیاتی را در دولت شناسایی می کند که آسیب پذیری بیشتری در تقلب، اتلاف، سوء استفاده و سوء مدیریت دارد.

*** معرفی دفتر بودجه کنگره
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وظیفه دفتر بودجه کنگره در فرایند بودجه ریزی این دستگاه، ارائه تحلیل های عینی و بی طرفانه درباره بودجه و موضوعات اقتصادی به کمیته های بودجه کنگره است. این تحلیل ها شامل پیش بینی بلند مدت روند بودجه ای با توجه به قوانین و سیاست های فعلی و یا با توجه به تاثیرات ناشی از تغییر قوانین و سیاست ها بر بودجه است. این نهاد غیر حزبی و مستقل بوده و کارکنان آن صرف نظر از گرایش های سیاسی به صورت حرفه ای گزینش می شوند. از مهمترین محصولات دفتر بودجه کنگره می توان به تهیه پیش بینی های اولیه بلند مدت 10 و 30 ساله از بودجه فدرال بر اساس قوانین فعلی، ارائه گزارش های موردی با موضوع مدیریت هزینه در حوزه ای مشخص و ارائه گزارش های موردی با موضوع کاهش هزینه در برنامه های حمایتی دولت اشاره کرد.

* نوع فعالیت مرتبط با کاهش هزینه ها
این دفتر در راستای آگاهی از تاثیرات بودجه ای تغییر سیاست ها شامل افزایش یا کاهش هزینه ها و درآمدها، گزارش های تحلیلی مختلفی تهیه می کند. بخشی از این گزارش ها موردی بوده و با هدف ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت هزینه ها در حوزه یا برنامه ای مشخص تدوین می شود. گروهی دیگر تحت عنوان «پیشنهادهای بودجه» به طور مداوم در قالب گزارشی مرجع با محتوای پیشنهادهای کاهش کسری بودجه منتشر می شود. درباره نمونه هایی از پیشنهادهای کاهش هزینه نیز می توان از افزایش حالت پلکانی پرداخت مزایای تامین اجتماعی، جایگزین کردن پرسنل نظامی با کارمندان غیر نظامی و کاهش تعداد کارکنان فدرال نام برد.
در مجموع، دیوان پاسخگویی دولت نه تنها مسوولیت نظارت بر مخارج دولت و نحوه خرج کرد آنها را دارد بلکه موظف است عدم کارایی و هدررفت منابع موجود در مخارج دولت را با شیوه های مختلف شناسایی کرده و برای بهبود آنها پیشنهادهایی را در راستای قانونگذاری و اجرایی ارائه کند.
دفتر بودجه کنگره نیز به عنوان بازوی کمکی دیگر کنگره، در امر بودجه ریزی به بررسی روند میان مدت و بلند مدت بودجه ناظر به آینده می پردازد. رویکرد این دفتر صرفا پیش بینی تاثیرات اقتصادی قوانین و سیاست های موجود و قوانین و سیاست های پیشنهادی بر بودجه است.
پژوهش**9242**9279

انتهای پیام /*