پرستاران ایتالیایی اعتصاب کردند

رم - ایرنا - پرستاران ایتالیایی در پی فراخوان اتحادیه های کاری این بخش، در اعتراض به قراردادهای کاری جدید، به مدت دو روز دست از کار کشیدند.

کد خبر: 82884935 | تاریخ خبر: 23/01/1397 - 18:55

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، پس از گذشت کمتر از دو ماه، پرستاران بار دیگر به میدان بازگشته و در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت، برای بهبود شرایط کاری، افزایش دستمزدها و قراردادهای جدید دست به اعتصاب 48 ساعته زدند و فعالیت امروز بسیاری از درمانگاه ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها نیمه متوقف شده و به تعویق افتاده است.
اتحادیه های کاری برگزار کننده این اعتصاب، خواستار انعطاف بیشتر کارفرمایان شده و اعلام کردند: تصمیم به برگزاری دو روز اعتصاب گرفتیم چرا که قراردادهای کاری جدید هیچ توجیهی از نظر اقتصادی و از نظر مقرراتی ندارد. این قراردادها، نوعی فریب است که تنها شرایط کارگران را بدترمی کند و اگر تصویب شود، کار پرستارانی که استخدام هستند، بیشتر می شود و برعکس استخدام ها کاهش می یابند. توجه نکردن دولت به این بخش که سال ها است تحت شرایط کاری و حقوقی نامناسب فعالیت می کند، منجر به پایین آمدن کیفیت کاری می شود و نیاز به جایگزینی نسل جدید پرستاران نیز است.
در ادامه بیانیه اتحادیه های کاری آمده است: هدف این اعتصاب مخالفت با قرارداد کنونی که بدتر از قبلی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر حقوقی است، می باشد. پرستاران امروز برای تضمین یک کار آبرومند دست از کار کشیده اند.
به گفته اتحادیه های کاری، ایتالیا تا سال 2021 میلادی با کمبود 63 هزار پرستار مواجه خواهد شد در حالی که بیماران مزمن و غیر خودکفا سه درصد افزایش پیدا می کنند.
قراردادهای جدید بخش بهداشت ایتالیا بیش از 500 هزار شاغل را دربر می گیرد.
شبد**اروپام**461**1379

انتهای پیام /*