اعضای هیات رییسه مجمع انجمن های علمی – تخصصی پزشکی انتخاب شدند

تهران – ایرنا - نخستین نشست هیات مدیره مجمع انجمن های علمی – تخصصی پزشکی کشور با انتخاب هیات رییسه برگزار شد.

کد خبر: 80963768 | تاریخ خبر: 02/10/1392 - 12:41

به گزارش ایرنا ، بنابراعلام روزدوشنبه سازمان نظام پزشکی، این نشست با حضور علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی و با حضور همه اعضای جدید هیات مدیره مجمع انجمن های علمی – تخصصی برگزار شد، با رای گیری برای انتخاب اعضای هیات رییسه همراه بود و در نهایت افراد به شرح زیر انتخاب شدند.

ریاست: دکتر ایرج فاضل

نایب رییس اول: دکتر محمد رضا ظفرقندی

نایب رییس دوم: دکتر عزت اله گل علیزاده

دبیر: دکتر علی نوبخت

همچنین در این نشست با معرفی کمیته های زیر مجموعه هیات مدیره مجمع انجمن های علمی – تخصصی، برای هدایت کمیته ها رای گیری شد و اعضا به این شرح انتخاب شدند.

کمیته تعرفه ها: دکتر سید جلیل حسینی

کمیته اخلاق پزشکی: دکتر علی نوبخت، دکتر محمد رضا ظفرقندی، دکتر ناهید خداکرمی، دکتر محمد وجگانی و دکتر اقلیما

کمیته تشکیلات و اساس نامه: دکتر عزت اله گل علیزاده

کمیته شعب استان ها: دکتر عبدالرسول صداقت

کمیته اطلاع رسانی: دکتر علی تاجرنیا و دکتر شیرزاد

اجتمام**3377**1588

انتهای پیام /*