اشعار مذهبی بیانیه و قطعنامه نیستند

تهران بزرگ- شاعر مجموعه ˈانتظار سبزˈ با اشاره به جایگاه اشعار مذهبی در جامعه امروز گفت: اشعار مذهبی بیانیه، قطعنامه و تفاهم نامه نیستند که تمام مفاهیم و پیام های مد نظر، در آنها انعکاس داشته باشد.

کد خبر: 80899386 | تاریخ خبر: 19/08/1392 - 15:50

مهدی تقی نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با مطلوب ارزیابی کردن فراگیری و گستردگی شعر مذهبی در کشور، اظهار کرد: وضعیت شعر مذهبی در جامعه امروز را می توان از دو بعد کمی و کیفی بررسی کرد.

تقی نژاد افزود: برگزاری جشنواره ها، سوگواره ها، برپایی شب های شعر، اقبال رسانه ها به شاعران و مردم به اینگونه شعر، وضعیت شعر مذهبی را به لحاظ کمی در سطح قابل قبولی قرار داده است.

شاعر مجموعه ˈلطفا حرکت کنیدˈ ادامه داد: شاعران به درستی به شعر مذهبی روی آورده اند و ما شاهد رشد چشمگیری در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به ارتقای کیفیت اشعار مذهبی گفت: لحن شاعران در سروده های مذهبی تغییر کرده و از فضای توصیفی و شعاری فاصله گرفته و تصاویر در اشعار مذهبی افزایش پیدا کرده است و امیدوارم آثار ماندگار و شایسته ای در این زمینه خلق شود.

شاعر مجموعه ˈنیلوفر کبودˈ درباره ویژگی اشعار مذهبی اظهار کرد: اشعار مذهبی بیانیه، قطعنامه و تفاهم نامه نیستند که تمام مفاهیم و پیام های مد نظر، در آنها انعکاس داشته باشد، بنابراین شاعران باید سعی کنند از این شرایط فاصله بگیرند.

وی افزود: نبود و کم رنگ بودن مفاهیم مذهبی نیز شاعر اشعار مذهبی را به مقصود نمی رساند.

تقی نژاد با بیان اینکه شعر مذهبی شمشیری دو لبه است، یادآور شد: شعر مذهبی افراط را بر نمی تابد و تفریط در آن جای ندارد.

این شاعر و پژوهشگر گفت: بیان حسی و عاطفی رویدادهای مذهبی و بزرگان دین و آمیختن این بیان با ظرفیت های هنری و ادبی، شعر مذهبی را شکل می دهد و بهره گیری از زبان امروز در قالبی نو در شعر مذهبی ضروری است.

وی از انتشار دو کتاب و مجموعه شعر با عنوان های ˈهشتمین سپیدهˈ و ˈما همان یک باریمˈ تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: ˈهشتمین سپیدهˈ مجموعه شعرهای برگزیده چهل سال اخیر شاعران معاصر ایران درباره حضرت امام رضا (ع) را در برمی گیرد که کامل ترین کتاب در این زمینه است.

تقی نژاد ادامه داد: مجموعه ˈما همان یک باریمˈ نیز شامل مجموعه اشعار با مضامین اجتماعی و عاشقانه از سال 1386 تاکنون است که در قالب سپید، غزل و رباعی سروده شده است.

مهدی تقی نژاد شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی متولد 1347 در شهرستان کازرون است، وی کارشناس مدیریت و علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی است.

تقی نژاد اوایل دهه 60 فعالیت های ادبی خود را آغاز کرد و در همان سال ها آثار وی در نشریان و مجلات ادبی کشور منتشر شده است. وی به صورت حرفه ای در حوزه فرهنگ فعالیت می کند و مقالات و پژوهش های متعددی در این زمینه ارایه کرده است.

کتاب ˈباز این چه شورش استˈ تقی نژاد برگزیده دو دهه ادبیات عاشورایی ایران بین سال های 1357 تا 1377 شده است.

نیلوفر کبود، انتظار سبز، به یاد جلال، در آستانه حیدر، مساجد کازرون، لطفا حرکت کنید و رفتارها و پندارها از دیگر آثار تقی نژاد است.

تهرام/7245/1396

انتهای پیام /*