عیدی کارکنان دولت پس از تصویب هیات وزیران پرداخت می شود

تهران - میزان عیدی و پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان دستگاههای دولتی امسال با 52 هزار و 500 تومان افزایش نسبت به سال گذشته 402 هزار و 500 تومان تعیین شده که پس از تصویب نهایی هیات وزیران پرداخت خواهد شد.

کد خبر: 80507134 | تاریخ خبر: 01/11/1391 - 14:34

به گزارش خبرنگار ایرنا ، سال گذشته کارمندان و بازنشستگان دولتی 350 هزار تومان بعنوان پاداش پایان سال و عیدی دریافت کردند .

ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری ، امتیاز میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان را 5000 تعیین کرده است که با توجه به ضریب حقوقی هر سال میزان عیدی مشخص می شود .

ضریب حقوقی سال جاری ( 1391) بر اساس مصوبه هیات دولت 805 تعیین شده است ، در نتیجه میزان عیدی امسال کارکنان دولت که حاصل ضرب ضریب حقوقی و امتیاز عیدی است ، مبلغ 402 هزار و 500 تومان می شود .

گفتنی است که بهروز مرادی خرداد ماه امسال در جمع خبرنگاران میزان عیدی و پاداش پایان سال 91 کارمندان و بازنشستگان را رقم 402 هزار و 500 تومان اعلام کرده بود که بر اساس روال معمول این رقم پس از تصویب نهایی هیات دولت ، همراه با حقوق بهمن ماه می بایست پرداخت شود.

اقتصام (2) ** 1579**1319

انتهای پیام /*