آمادگی دفاعی؛هوشیاری ملی* احمد جعفری چمازکتی

چند ساعت از توئیت وزیر امور خارجه ایران مبنی برشیطنت «گروه بی» برای ایجاد جرقه با هدف افروختن آتش جنگ نگذشته بود، که به چند کشتی در بندر فجیره تعرض شد.

تحرکات اقمار گروه بی، بعد از این حادثه نشان داد که آنان برای رسیدن به اهداف خود، برنامه درازمدت دارند و حتمن به این اقدام و اقدامات بعدی بسنده نخواهند کرد.
در چنین شرایطی برای حفظ منافع و امنیت ملی، ضمن آمادگی و هوشیاری، باید از کارکردهای احساسی پرهیز و افکار عمومی را نسبت به آنچه که از سوی دشمنان ایران هدفگذاری شده، آگاه کرد.
طرح مطالبات برحق صنفی جزو حقوق مسلم شهروندی است اما زمانی که این مطالبات به صورت نزاع و درگیری به شبکه های اجتماعی کشیده شود، همان بهانه ای است که دشمنان ایران برای اقدامات بعدی، در این مقطع زمانی، به آن نیاز دارند.
در شرایطی که سایه تجاوز نظامی خارجی بر کشور گسترده می شود، رسانه ها هم باید برای ایجاد انسجام ملی وارد عمل شوند.
متاسفانه برخورد برخی از رسانه های داخلی پس از شیطنت صهیونیست ها در بندر فجیره، نمی توانست در راستای منافع ملی باشد. افکارسازان جامعه درچنین شرایطی، نقشی اساسی برای کور کردن منفذهای دسترسی دشمن بر عهده دارند.
گروههای سیاسی هم در شرایط امروز، بایستی حول محور امنیت و منافع ملی جمع شوند تا به فضل خدا سایه های تهدید از سر ایران عزیزمان دور شود.
پرواضح است که جنگ با ایران به این کشور و منطقه محدود نخواهد ماند. ایرانیان در40 سال گذشته نشان داده اند که در دفاع از حریم خود استوارند، وقوع چنین جنگ احتمالی، به معنای پایان حیات سیاسی ترامپ در انتخابات 2020 آمریکا است و او خود به خوبی از عواقب آن آگاه است. پس جنگی درنخواهد گرفت، اما همه اینها نافی آمادگی و هوشیاری ملی نیست.
*خبرنگار ایرنا
**آساق** 1518

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال